Terms and Conditions

Deur die webwerf te gebruik, dui jy jou ooreenkoms aan alle terme, voorwaardes en kennisgewings wat hierin vervat of verwys word (die “Voorwaardes”) aan. As jy nie saamstem met hierdie Gebruiksvoorwaardes moet asseblief nie hierdie webwerf gebruik nie. Ons behou die reg voor om, na goeddunke, hierdie Gebruiksvoorwaardes by te werk of te hersien. Gaan asseblief die Voorwaardes van tyd tot tyd vir veranderinge. Jou voortgesette gebruik van hierdie webwerf na aanleiding van die plasing van enige veranderinge aan die Gebruiksvoorwaardes, vorm aanvaarding van daardie veranderinge.

Die gebruiksooreenkoms regeer jou gebruik van hierdie webwerf en verwante dienste (gesamentlik die “Diens” of I Got Africa Service) wat deur I Got Africa aan jou (Lid) verskaf word.

Jy erken dat jy gelees het, verstaan en instem om gebind te wees deur alle bepalings en voorwaardes van hierdie Voorwaardes ooreenkoms en ons Privaatheidsbeleid.

Related Searches: voorwaardes en kondisies

Kommentaar

Voorwaardes en Kondisies
Your IP address has been recorded as 18.207.129.175. Session reference 2b2c4a51-aee9-4f92-b656-f9316de9605f.